Reglement

Op 5 februari 1982 is onze vereniging via een notariële akte een rechtspersoon geworden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder dossier nr. 40259328. Statuten liggen ter inzage bij alle bestuursleden en op alle te houden vergaderingen.

1. De buurtvereniging is bij activiteiten of anderszins niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal of enige andere vorm van schade.
2. De leden zijn tijdens de door de vereniging te houden activiteiten verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
3. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt € 16,00 per gezin of € 8,00 voor alleenstaanden. Dit bedrag wordt begin januari automatisch van uw rekening geïncasseerd.
4. Zijn er speciale situaties (geboorte, huwelijk, huwelijksjubilea, overlijden, verhuizing enz.) dan stellen wij een berichtje op prijs. Misschien kunnen wij iets voor u betekenen en bovendien houden wij met die gegevens onze administratie op orde.
5. Er zijn geboorteborden aangeschaft voor gebruik bij geboorten in onze buurtvereniging.
U kunt deze afhalen bij Marloes Adams, Vossenhof 6. Na ± 6 weken dient de ooievaar hier weer teruggebracht te worden!
Er is een welkomstbord voor nieuwe buurtbewoners. Dit dient door de naaste buren te worden geplaatst en is af te halen bij Geert-Jan vd Heijden, De Welle 9. Gelieve dit bord na ± 3 weken weer terug te brengen.
6. Alle berichten of mededelingen van het bestuur van de buurtvereniging worden in De Klepper vermeld en via e-mail verstuurd.
7. Alle gevallen waarin niet is voorzien zijn ter beoordeling van het bestuur.