Reglement

Op 5 februari 1982 is onze vereniging via een notariële akte een rechtspersoon geworden, ingeschreven bij Kamer van Koophandel onder dossier nr. 40259328. Statuten liggen ter inzage bij alle bestuursleden en op alle te houden vergaderingen.

Bij gelegenheid van onderstaande gebeurtenissen zal een attentie worden verzorgd.
U bent er zelf verantwoordelijk voor dat de buurtvereniging op de hoogte is !!
1. GEBOORTE Gelieve een kaartje te bezorgen bij het secretariaat van de buurtvereniging. Wij komen dan op kraamvisite, u ontvangt dan een attentie.
  LANGDURIGE ZIEKE Bij verblijf in het ziekenhuis wordt een kaartje gestuurd. Bij langdurige ziekte wordt er een attentie bezorgd. Ziekenhuis opname gelieve door te geven bij het secretariaat.
  OVERLIJDEN Bij overlijden wordt een bloemenbon verzorgd +kaart + deelname avondwake, doorgeven bij secretariaat. Indien geen lid alleen kaart.
  HUWELIJK Eigen buurtleden krijgen bij een huwelijk of 25-40-50-jarig jubileum een cadeaubon. Gelieve dit door te geven bij het secretariaat.
  Overige gebeurtenissen zijn ter beoordeling van het bestuur.
2. De buurtvereniging is niet aansprakelijk voor verlies en/of diefstal.
3. De leden zijn tijdens de door de vereniging te houden activiteiten verzekerd voor wettelijke aansprakelijkheid.
4. Het verenigingsjaar loopt van 1 januari t/m 31 december. De contributie bedraagt 16 euro per gezin of 8 euro voor alleenstaanden. Dit bedrag wordt begin januari automatisch van uw rekening geïncasseerd.
5. Er zijn ooievaars aangeschaft voor gebruik in onze buurtvereniging.
U kunt deze afhalen bij Silvia Wouters, de Mortel 1.
Na ± 6 weken dient de ooievaar hier weer teruggebracht te worden!
Er is een welkomstbord voor nieuwe buurtbewoners. Dit dient door de naaste buren te worden geplaatst en is af te halen bij Silvia Wouters. Gelieve dit bord na ± 3 weken weer terug te brengen.
6. Alle berichten of mededelingen van het bestuur van de buurtvereniging worden in De Klepper vermeld.
7. Alle gevallen waarin niet is voorzien zijn ter beoordeling van het bestuur.